top of page

Newyddion a Sylwadau

Anfonwch gerdyn post

Dywedwch wrthon ni beth rydych chi'n ei feddwl am y syniadau a beth ydy'r blaenoriaethau i chi! Os oes yna bethau ar goll, dwedwch wrthon ni.

Bwriad llunio cardiau post #Love TKB ydy inni dderbyn adborth cyson. Fe gaiff eich syniadau a'ch sylwadau eu darllen a'u gweithredu lle bo'n bosib.  

 TKBVOICE POST CARD QUAD (1)_edited.jpg
Share your story

Rhannu eich Stori

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi gyfrannu:

Original on Transparent.png
Rhannwch eich deunydd yma

Trwy rannu eich cynnwys gyda ni (erthygl, delweddau) rydych chi'n cytuno i egwyddorion ac ethos cyhoeddi cymunedol a thelerau trwydded Creative Commons By Share Alike y mae TKBVOICE wedi'i ysbrydoli ganddynt ac yn cydymffurfio â nhw. Trwy gyflwyno'ch cynnwys, rydych chi'n cytuno i'r telerau trwydded hyn, ac yn deall y gallai TKBVOICE olygu'r cynnwys ond y byddwn yn gofyn am eich caniatâd ar gyfer unrhyw olygiadau mawr cyn cyhoeddi. Rydych hefyd yn cadarnhau eich bod yn deall ac yn derbyn ein polisïau, o ran cyhoeddi cymunedol, hawlfraint a thelerau gwefan cyffredinol.

Pa gynnwys ydych chi'n ei gyflwyno?
Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil

Diolch am Rannu! Rydyn ni'n caru TKB

Create Streets
create streets image.png

Gadewch i ni Wneud Newid

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi gyfrannu:

Fel rhan o gam cyntaf cynnwys y gymuned yn natblygiad Cynllun Lle Towyn a Bae Cinmel, rydym yn darparu ystod o opsiynau wyneb yn wyneb a digidol i ddweud eich dweud.


Mae TKBVOICE yn gweithio mewn partneriaeth â Create Streets, menter gymdeithasol, a gyda’n gilydd rydym wedi creu map rhyngweithiol i chi nodi’ch sylwadau am yr hyn rydych chi'n ei hoffi a’r hyn nad ydych chin ei hoffi am y lle rydych yn byw, yn gweithio ac yn mwynhau eich amser hamdden neu wyliau.

Mae'n bleser gennym ddweud mai dyma'r tro cyntaf i'r cais hwn gael ei ddefnyddio yng Nghymru, ac rydym wrth ein bodd mai TKB yw'r symudwr cyntaf ar hyn. Bydd y map ar gael o 1 Ebrill - 22 Ebrill.

Ar ôl hynny, byddwn yn darllen eich sylwadau, ynghyd â'r cardiau post, ac yn darparu adroddiad a fydd yn llywio ein cyfarfod ymgynghori.


Diolch am gymryd yr amser i roi sylwadau!

 

Adroddiad Canfyddiadau - Cam 1 Ymgynghoriad Cymunedol

Blog

Dyma bwt o'r hyn sy'n digwydd ar ein Blog. Cysylltwch os hoffech ddod yn gyfrannwr

Gadewch i ni Wneud Newid

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi gyfrannu:

Diolch am gyflwyno!

Gadewch i ni Wneud Newid

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi gyfrannu:

Gadewch i ni Wneud Newid

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi gyfrannu:

Yn Bersonol

Gwirfoddolwch gyda ni i helpu gyda'r prosiect TKBVOICE

Ar-lein

Gwneud rhodd didynnu treth.

Dros y Ffôn

Mae'n hawdd cyfrannu all-lein hefyd.

bottom of page