top of page
Search

Mae TKBVOICE yn gwrando ac angen eich adborth eto!

Yr hanes hyd yn hyn ...


Ym mis Ebrill 2022, cam cyntaf o gynnwys y gymuned yn natblygiad Cynllun Lle Towyn a Bae Cinmel, fe wnaethon ni ddarpasru ystod o opsiynau wyneb yn wyneb a digidol ichi gael dweud eich dweud. Yn ystod yr ail gam, Mai 2022, rydyn ni unwaith eto'n cynnwys y gymunerd yn uniongyrchol yn natblygiad Cynllun Lle Towyn a Bae Cinmel, ac yn darpoaru ystod o opsiynau wyneb yn wyneb a digidol ichi gael dweud eich dweud. Rydyn ni'n ymgynghori ar ein casgliadau, syniadau a'ch blaenoriaethau yn ein Dweud Eich Dweud - cyfarfod ymgynghori cymunedol ar Fai 26ain a'r 27ain.


TKBVOICE

Darllenwch yr adroddiad ar gam cyntaf ein ymgynghoriad cymunedol yma

  • Edrychwch ar ein syniadau datblygol yma

  • Ystyriwch ein syniadau ar y map rhyngweithiol yma

  • Anfonwch gerdyn post #LoveTKB aton ni - dwedwch wrthon ni pa syniadau sy'n eich plesio, a'r meysydd i wella o'r syniadau a rennir

Cewch wneud eich sylwadau o hanner nos, Dydd Mercher 25 Mai hyd at hanner nos, 10 Mehefin. Diolch am neilltuo'r amser i roi eich barn!

 
3 views0 comments

Commentaires


bottom of page