top of page

Telerau ac Amodau

Mae TKBVOICE yn ofod cymunedol a gynhelir gan Gyngor Tref Tywyn a Bae Cinmel i gynhyrchu syniadau a chamau gweithredu i wella'r ardal ynghyd â phobl leol. Mae'r holl bolisïau sydd gan y cyngor tref yn berthnasol i'r wefan hon. Gallwch glicio i weld a lawrlwytho pob un yma.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y rhain anfonwch neges i info@tkbvoice.wales 

Polisi Preifatrwydd Gwefan

Polisi Diogelu Data

Ymwadiad E-bost

Hysbysiad Preifatrwydd Cyffredinol

Polisi Preifatrwydd Gwefan

Datganiad Hygyrchedd

Ymwadiad E-bost

Polisi Cadw a Gwaredu

bottom of page