top of page

Gwirfoddolwr

Os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth lle rydych chi'n byw, rydych chi wedi dod i'r lle iawn.
 

Ariennir y prosiect Cysylltiadau Cymunedol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

Pa bynnag amser ac arbenigedd sydd gennych i’w gynnig, gallwn ei ddefnyddio’n dda ar gyfer ein Prosiect Cysylltiadau Cymunedol sy’n ymwneud â chysylltu pobl a chymunedau a chydweithio i wneud Tywyn a Bae Cinmel y lle gorau y gall fod i fyw, gweithio, chwarae ynddo ac ymweld.  

Cofrestrwch a gwirfoddolwch i'ch cymuned! 

Original on Transparent.png

Mynegiant o ddiddordeb

Cwblhewch y ffurflen hon a'i chyflwyno cyn hanner nos, dydd Sul 20 Mawrth

 

Ydych chi'n rhan o unrhyw grŵp cymunedol arall yn TKB?

Diolch am gyflwyno. Byddwn mewn cysylltiad.

bottom of page